Hvem er vi?
 
HCDC er en lokal forening i Herlev Kommune. Foreningens formål er at give undervisning i Linedance og Square Dance.

Bliv medlem af Københavns billigste danseklub:
Enhver med interesse for foreningen kan blive medlem.
Kun medlemmer af klubben kan modtage danseundervisning.

Holdopstart:

Linedance sæson starter i september til og med april, året efter.

Squaredance sæson starter august/september måned, og fortsætter til og med maj, året efter.

Kontingenter:

•Medlemskontingent, aktive medlemmer: kr. 200,00 pr. år, passive medlemmer: kr. 50,00 pr. år - kontingentet betales helårligt ved sæsonstart.

•Dansegebyr: kr. 600,00 pr. år/sæson for første hold, kr. 300,00 pr. år/sæson for efterfølgende hold - dansegebyret betales helårlig ved sæsonstart.

•I henhold til klubbens vedtægter er tilmelding bindende og hverken kontingent eller danseafgift betales som udgangspunkt tilbage ved udmelselse 


Du melder dig på hold, og betaler via denne hjemmeside under "Tilmelding"

Vil du vide mere / kontakt klubben:
Ring eller skriv for at få yderligere oplysninger eller for at få tilsendt brochurer om klubben og dens aktiviteter.

brochure_Linedance

HERLEV COUNTRY DANCE CLUB
v/formand Bernadette hansen
20 26 04 08
mailto:bernadette@hcdc.dk

CVR-nummer: 29737290
Klubben er ikke moms-registreret og alle priser er som følge heraf ikke moms-belagte.