Herlev Country Dance Club
  - Stedet, hvor du får god motion og hyggeligt samvær med glade mennesker
     © Herlev Country Dance Club 2015

Linedance-etikette

 

  • Gå aldrig ind på dansegulvet med drinks, glas, flasker eller tændte cigaretter.
  • Gå aldrig tværs over gulvet, hvis du skal til den anden side, gå udenom.

  • Ophold dig aldrig på dansegulvet for at snakke, når musikken er startet.

  • Undervis ikke midt på dansegulvet, forlad gulvet for at undervise

  • Dansegulvet er for alle, overlad den ydre del til pardansere og bloker ikke deres vej.

  • Når du starter en dans, gå da frem i forreste række, så de næste dansere kan slutte op bag dig

  • Når du danser nær begyndere, så vær hensysnfuld og vær ikke nedladende.

  • Start ikke på en anden dans end den der allerede danses - med mindre der er god plads og du fornemmer, det er acceptabelt.

  • Undgå voldsomme bevægelser, der kan være til gene for andre.

  • Undskyld altid, hvis du danser ind i andre, også selv om det ikke er din skyld

 

Gå til toppen